Międzynarodowy Dzień Psychologa

ksiazki psychologiczne

Dnia 21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Psychologa. Czy ten dzień powinien być dniem Psychologa czy Klienta psychologa? Kto wygrywa na tym spotkaniu i czy warto korzystać z porady psychologicznej? Kim jest psycholog? Według suchych definicji psycholog to osoba, która ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologii. Przygotowanie zawodowe pozwala jej na pracę z druga osobą, potrafi udzielać pomocy psychologicznej.

Czym zajmuje się psycholog?

Naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Z doświadczenia zawodowego i nie tylko dodam, że najczęściej psychologiem zostaje osoba która chce pomagać przejść Klientom przez trudności w ich życiu szanuje innych ludzi, jest otwarta na świat i nie ocenia innych. Może Wam się wydawać, że jak to nie ocenia innych? Dobry psycholog będący profesjonalistą wie, że nie jest, nie był i nie będzie w sytuacji innego człowieka. Zdaje sobie sprawę, że splot okoliczności, które wpływały i wpływają na życie jego Klienta spowodował, że ten podjął jakąś decyzję, która w danym momencie była dla niego optymalna.

Celem działalności psychologa jest niesienie profesjonalnej pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa

Psycholog zajmuje się diagnozą psychologiczną, opiniowaniem, orzekaniem oraz udzielaniem pomocy psychologicznej. Do psychologa zgłaszamy się najczęściej z życiowymi problemami. Ma służyć wsparciem w ich rozwiązaniu. Swoim doświadczeniem, zdobytą wiedzą pomaga klientom znaleźć optymalne rozwiązania.

Czy psycholog może narzucać nam swój punkt widzenia?

Zgodnie z kodeksem psychologa:

Psycholog respektuje i wspiera godność i autonomię osoby; szanuje wiedzę, przekonania i doświadczenie osobiste odbiorcy. Psycholog nie przekracza granic wyznaczonych przez autonomię osobistą odbiorcy.

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa

Czyli jak widać psycholog postępujący zgodnie z kodeksem, nie ocenia oraz nie narzuca Klientowi swojego punktu widzenia. W czasie studiów wykładowcy często powtarzali, że psycholog to takie lustro, w którym może się przejrzeć klient. Czyli to Klient ma zdecydować czy to co widzi mu odpowiada, czy ten obraz jest dla niego satysfakcjonujący czy chce coś zmienić. Rolą psychologa jest pomóc klientowi przejść taką zmianę, a nie jej ocena. Dlaczego to takie ważne? Bo przecież to życie Klienta i to On ma być w nim szczęśliwy. Życie pod wyobrażenia czy oczekiwania innych nie przynosi szczęścia a jedynie rozczarowania.

Czy psychologa obowiązuje tajemnica zawodowa? Jak wybrać psychologa?

Często Klient boi się, że psycholog będzie opowiadał o intymnych szczegółach dotyczących jego życia. Co jeśli przyjdzie mąż i będzie wypytywał o czym tam żona mówiła na spotkaniu. Tu wkracza kodeks etyczny, który bardzo mocno dba o poufność procesów psychologicznych.

Tajemnicą zawodową objęte są informacje uzyskane przez psychologa w związku z wykonywaniem przez niego czynności zawodowych. O ile to możliwe, tajemnicą zawodową objęty jest także sam fakt uczestniczenia w działaniach.

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa

Tajemnica zawodowa może zostać uchylona, jeśli istnieje poważne zagrożenie życia lub zdrowia osób, lub gdy tak stanowią przepisy prawa powszechnego.

Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa

Tak jak można przeczytać musiałyby zaistnieć bardzo poważne okoliczności, aby ta zasada mogła zostać złamana. Z drugiej strony jeżeli podczas rozmowy z psychologiem, nie czujecie do niego zaufania, opowiada o innych Klientach w sposób umożliwiający ich identyfikację warto rozważyć jego zmianę. Żeby terapia przynosiła jak najlepsze rezultaty musicie mieć zaufanie do psychologa. Tu może pojawić się pytanie czy psychologa warto lubić, czy to ułatwi lub przyśpieszy proces? W mojej ocenie absolutnie nie musimy się lubić, w potocznym znaczeniu tego słowa. Podstawą relacji jest zaufanie, możliwość otwartego szczerego dialogu, poczucie, że jesteśmy szanowani ale i sami szanujemy psychologa, profesjonalizm. Co więcej nadmierna sympatia do psychologa może byś szkodliwa dla terapii, bo niektóre osoby będą starały się, nie sprawiać zawodu a to może być szkodliwe dla procesu.

Czy warto skorzystać z pomocy psychologa?

Tak zdecydowanie warto, bo dobry psycholog może pomóc nam być bardziej spełnionymi ludźmi, małżonkami, rodzicami czy nawet pracownikami. Pomoże nam przełamać impas i zrozumieć siebie samych. Tak więc zachęcam do starannego wybrania specjalisty i korzystania z Jego usług nie tylko w Międzynarodowym Dniu Psychologa 🙂

Porozmawiajmy czyli miejsce na komentarze