Trening autogeniczny (autogenny) Schulza

mężczyzna wykonujący trening autogenny

W artykule o formie dziennika, opisuję moje doświadczenia związane z metodą Schultza i wpływ jaki na mnie miała i ma - wszakże nadal, regularnie trenuję. W tekście znajdziesz również przystępny opis, czym tak naprawdę jest trening autogeniczny, jak i kilka moich spostrzeżeń jego dotyczących, a celujących w opisanie tego jak podejmowane zabiegi wpłynęły na jakość [...]